Fatalny Stan Zalewu w Lipsku


Zalew w Lipsku jest zbiornikiem wodnym  przepływowym - na rzece  Krępiance o wielkości około 2 hektarów. Zbiornik umieszczony jest w naturalnym zagłębieniu terenu, otoczony wolną zabudową. Występuje w nim wiele gatunków ryb w szczególności  płoci, karpia, jazia, karasia, amura, szczupaka i okonia. Zbiornik jest zaniedbany , od momentu powstania nie przeszedł  ani raz gruntownej modernizacji .  Przeznaczenie zbiornika oraz jego wiek spowodował zmagazynowanie na dnie bardzo dużej ilości biomasy. Cały ten materiał podlega procesom gnilnym , czego efektem  jest zamulanie i wypłycanie stawu. W ostatnim czasie ze względu na wypłycanie ,  w zbiorniku występuje problem  roślinnością  i zakwitem glonów. W poprzednich latach w celu uniknięcia tych problemów była stosowana metoda biologicznego oczyszczania zalewu która w znacznym stopniu zapobiegała degradacji zbiornika. Niestety od kilku lat ze względu na brak środków finansowych na modernizację, zbiornik stracił walory estetyczne i ozdobne. W tej sytuacji Zalew w Lipsku traci zainteresowanie wśród wędkarzy. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu bardzo ograniczyło możliwość mechanicznego oczyszczenia zalewu . Czyszczenie zwykle polega na spuszczeniu wody i wybraniu osadu. Taka operacja jest jednak dość skomplikowana i bardzo kosztowna, dlatego uporanie się z tym problem będzie nie lada wyzwaniem dla władz miasta. W czerwcu 2019  w reakcji na problem zaprosiliśmy przedstawicieli firmy specjalizującej się w odbudowie równowagi biologicznej w zbiornikach wodnych. Innowacyjna metoda  jest w pełni ekologiczna bez zaangażowania do tego celu środków mechanicznych i chemicznych. Zarząd Koła zorganizował  spotkanie z  przedstawicielami  firmy   ACS Poland Sp. z o.o.  oraz  przedstawicielami władz miasta. Firma zagwarantowała że jest w stanie usunąć 30 % osadów dennych rocznie i wyceniła koszt roczny regeneracji całego zbiornika na 49800zł netto ( 53784 PLN brutto). Jednocześnie wskazali że na początek nie ma konieczności prac na całym zbiorniku . Można przeprowadzić pracę oczyszczania części zbiornika- podając nam przykłady  jak władze podeszły do tego problemu w innych miejscowościach.  Jeden z wielu  przykładów jest Zalew w Pińczowie.

Poniżej podajemy link http://acspoland.eu/2018/06/07/oczyszczanie-i-odmulanie-zalewu-pinczowskiego/


     Liczymy że w nadchodzącym roku  władze naszego miasta uporają się z tym  problemem.                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                   Zarząd Koła