Władze


Prezes Koła
- Mazurek Roberttel. 502-112-184
Z-ca prezesa
- Studniarz Dariusz
Skarbnik- Studniarz Barbara
tel. 601-602-429
Gospodarz Koła- Sałek Ludwik
Sekretarz Koła-  Stolarek Piotr                               
Członek Zarządu
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący- Zbigniew Wójcik
Członek-Fila Stanisław
Członek- Sadowski Sławomir
Sąd koleżeński:
Przewodniczący- Waldemar Krasiński
Członek- Koniusz  Zbigniew
Członek- Wielicki Waldemar